Richtung Siphon Bar

Bschilderung im Blue Bottle Coffee, Chelsea, New York

 

Richtung Siphon Bar

Beschilderung im Blue Bottle Coffee, Chelsea, New York

Richtung Siphon Bar

Kaffee Zubereitung im japanischen Siphon / Blue Bottle Coffee, Chelsea, New York